BAÇEP’in yapmış olduğu toplantılar 

 Sekreteriya 

 BAÇEP’te yer alan grup, 

  ve sonuç bildirgeleri     dernek ve insiyatifler  

 BATI AKDENIZ ÇEVRE PLATFORMU

AKÇEP Akdeniz Çevre Platformu
e-mail : mail@bacep.8k.com                                     DAÇE   Doğu Akdeniz Çevre Platformu

Kısa adı: B A Ç E P

Kuruluş yeri ve tarihi: Muğla 25 Aralık 1994

Kuruluş amacı: Kendi bölgelerinde çalışmalarını yürüten ekolojist, yeşil , çevre örgüt ve bireyler, yöre sorunlarının ülkeniz bütününü aşarak evrensel bir boyutta gelistiğinin bilincinde olarak, tek tek çözümlere ek olarak birlikte hareket etmeniz gerekliliği inancıya kurulmuştur.

BAÇEP’i kapsayan iller: Muğla – Antalya – Denizli – Burdur – Isparta

BAÇEP’in çalışması: BAÇEP 1999 yılına kadar 2 ayda bir, 1999 çalışma dönemi başında beri 3 ayda bir yukarıda belirtilen il veya ilçelerden birinde toplantılar yaparak kamuoyu yaratır. Toplantı yapılan bölgenin sorunlarının yanı sıra ülke gündemindeki sorunlarla ilgilide görüş oluşturur. Ortaklaşın konularda eylem ve etkinlikler yapar. Tüzel bir kuruluş değildir.

Türkiye genelinde kendini bu yapı içerisinde hisseden herkezin katılımına açık bir yapıdadır. Sözcüsü yoktur. Alınan ve ortaklaşılan kararları yaşama geçiren bir sekreteryası vardır.

Sekretarya çalışma ilkeleri:

 1. Toplantılara katılanların listesini hazırlar, alınan kararları yazılı hale getirir, yayınlar, katılımcılara ulaştırır.
 2. Yapılan çalışmalarla ilgili sekretaryaya ulaşan bilgi ve belgeleri arşivler, bu bilgileri yayınlayarak duyurur.
 3. Bir sonraki BAÇEP toplantısının organızasyonunu toplantı yapılacak yerin temsilcisi ile birlikte yapar.
 4. Toplantılarda ortaklaşılan eylem ve etkinlik kararlarını hayata geçirmek amacıyla, eylem ve etkinlik bölgesindeki grup ve inisiyatiflere katkı verir.
 5. Ortaklaşılamayan, ancak yerel grup ve inisiyatiflerin aldığı eylem, etkinlik kararları ile ilgili olarak bir çalışma yapmaz. İsteyenlere çalışmalardan elde edilen bilgileri verir.

BAÇEP bütçesi: Toplantılara katılan kişiler tarafından toplanan paralarla sekretaryanın kırtasiye, fax ve telefon giderleri karşılanır.

BAÇEP’te yer alan grup, dernek ve insiyatifler:

 • Gökova Sürekli Eylem Kurulu
 • Bodrum’u Gönüllüler Derneği
 • Muğla Belediyesi Çevre Derneği
 • Fethiye Doğayı Koruma Derneği
 • Fethiye-Kaya Turizm Geliştirme Koop.
 • Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği
 • Burdur Çevre Gönüllüleri
 • Dalyan Çevre Kültür ve Turizm Derneği
 • Marmaris Çevre Derneği
 • Denizli Çevre Meclisi
 • Antalya Çevre Gönüllüleri
 • T.T.K.D. Antalya Şb.
 • Bodrum Turgutreis Gönüllüleri
 • Alanya Çevre Gönüllüleri
 • Eğirdir Gölü ve Çevresini Kurtarma Koruma Derneği
 • Milas Çevre Derneği
 • Antalya Çevre Girişimi Derneği
 • S.O.S. Akdeniz Bodrum
 • Datça Çevre Dostları

BAÇEP’in bağlı olduğu platform: Doğu Akdeniz Çevrecileri (DAÇE) ile birlikte ulusal ve uluslararası çalışma yapan AKDENİZ ÇEVRE PLATFORM’u (AKÇEP) üyesidir.

sayfa başına

Sekreteriya:

 

İsmi

İş Ev Cep e-mail
Gaye Cön 

(Muğla)

0252 2126918,  0252 2145817(faks)  0542 2430689 gayecon@e-kolay.net
Reşat Uygun 

(Muğla)

0252 2147526 0252 2121028  0542 2755112   
Heike Thol-Schmitz

(Akyaka)

  0252 2435877(faks)  0535 9692906 heike.thomas@superonline.com

sayfa başına

BAÇEP’in yapmış olduğu toplantılar ve sonuç bildirgeleri:

sayfa başına